Μαθαίνοντας πως άλλαξε ο ρους μιας κοινωνίας που έσβηνε | LESSONS LEARNED PERU [2]

16 Dec

Peru – A Success Story Πως άλλαξε ο ρους μιας κοινωνίας που έσβηνε… Teaser 2 ΠΕΡΟΥ 1989: Φτώχεια 60% | ΑΕΠ -12% | Πληθωρισμός…

No comments yet

Leave a Reply

Μαθαίνοντας πως άλλαξε ο ρους μιας κοινωνίας που έσβηνε | LESSONS LEARNED PERU [2]

16 Dec

Peru – A Success Story Πως άλλαξε ο ρους μιας κοινωνίας που έσβηνε… Teaser 2 ΠΕΡΟΥ 1989: Φτώχεια 60% | (more…)

No comments yet

Leave a Reply