Τι λέει ο Νόμος: Για τη ρύθμιση θεμάτων χρηματο-πιστωτικού χαρακτήρα

1 Dec

Τι λέει ο Νόμος: Για τη ρύθμιση θεμάτων χρηματο-πιστωτικού χαρακτήρα.

Συζήτηση με την Έλενα Παναρίτη και τους εισηγητές των κομμάτων για το νομοθετικό έργο.

Παραγωγή: Βουλή-Τηλεόραση

No comments yet

Leave a Reply