Σχόλια για την ομιλία της ‘Ελενας Παναρίτη

INSEAD conference organizers write: please do thank Elena for her participation. Feedback has been tremendous! Μπλογκ INSEAD